TGIRL/推女神]柠檬c_lemon制服女郎媚惑妲己[66P]_妲己_Toxic_推女神X-TGIRL

TGIRL/推女神]柠檬c_lemon制服女郎媚惑妲己[66P]_妲己_Toxic_推女神X-TGIRL

又云∶今市人多以石为自然铜,烧之皆成青焰,如硫黄者是也。 凡欲食,先取甘草一寸,炙熟,嚼咽汁。

陆机云∶一名马蓼。内容:\r蜜蒙花\ph227.bmp\r,生益州川谷,今蜀中州郡皆有之。

初生苗叶如羊蹄,累年长大,即叶似商陆而狭尖;四月内于抽条上出穗,五、七茎相合,花叶同色;结实如荞麦而轻小,五月熟即黄色,亦呼为金荞麦。《考工记》∶攻金之工。

内容:\r菖蒲\ph81.bmp\r,生上洛池泽及蜀郡严道,今处处有之,而池州、戎州者佳。而今医家又用一种甜硝,弥更精好,或疑是此,乃云出于英硝,炼治之法未闻。

木部中品有郁金香,云生大秦国,二月、三月有花,状如红蓝。其方云∶水香棱,味辛,微寒,无毒,性涩。

又治伤寒七、八日不解续命鳖甲汤,治脚弱鳖甲汤,并用葳蕤。以白通加猪胆汁汤之例推之,其所先与,当即为通脉四逆汤,服之而汗出肢厥如故,更见拘急不解,脉微欲绝,非治之不得其当也。

Leave a Reply